• nl
Taalkeuze
Vraag:

Moet een vennootschap aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Antwoord:

Een vennootschap moet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds omdat zij een vennootschapsbijdrage moet betalen. Vanaf het jaar waarin ze rechtspersoonlijkheid verwerft of vanaf het feit dat haar onderwerpt aan de belasting van niet-verblijfhouders, betaalt een vennootschap een vaste, jaarlijkse bijdrage van € 335,00 (2003). Die verplichting rust op elke vennootschap (nv, bvba , vof, ...) die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoners.

Beginnende personenvennootschappen (bvba,  vof, gcv, ...) kunnen gedurende 3 jaar vrijstelling van betaling krijgen. Hiervoor moeten de zaakvoerder en de meerderheid van de werkende vennoten in de voorafgaande 10 jaar ten hoogste 3 jaar onderworpen geweest zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. De vennootschap moet in het handelsregister ingeschreven zijn.