• nl
Taalkeuze
Vraag:

Welke vennootschap kan genieten van vrijstelling gedurende de eerste drie jaar en welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Antwoord:

Een vennootschap kan gedurende de eerste drie jaar na haar oprichting vrijgesteld worden van betaling van de vennootschapsbijdrage. Een van de voorwaarden is dat de zaakvoerder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, niet meer dan drie jaar zelfstandige (inclusief bijberoep, medewerking, ...) geweest zijn in een periode van tien jaar, voorafgaand aan het tijdstip waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt. 

Met 'meerderheid van de werkende vennoten' wordt bedoeld: de helft van het aantal werkende vennoten plus één, zonder rekening te houden met het aantal aandelen of deelbewijzen dat zij bezitten. Voor de berekening van het vereiste aantal tellen de vennoten-zaakvoerders niet mee.

Een formulier voor vrijstelling kan bij het sociaal verzekeringsfonds worden aangevraagd.