• nl
Taalkeuze
Vraag:

Een vennootschap kan gedurende de eerste drie jaar na haar oprichting vrijgesteld worden van betaling van de vennootschapsbijdrage. Een van de voorwaarden is dat zij ingeschreven moet zijn in het Handelsregister. Sinds 1/7/2003 bestaat het Handelsregister niet meer. Wat moet je dan doen?

Antwoord:

Een vennootschap kan gedurende de eerste drie jaar na haar oprichting vrijgesteld worden van betaling van de vennootschapsbijdrage. Een van de voorwaarden is dat zij ingeschreven moet zijn in het Handelsregister. Sinds 1/7/2003 bestaat het Handelsregister niet meer. Wat moet je dan doen? 

De administratie van het Handelsregister is sinds 1/7/2003 verdwenen. Dat betekent echter niet dat het Handelsregister als repertorium van de natuurlijke personen en van de vennootschappen die handelaars zijn, eveneens verdwenen is. Om de voorwaarde voor de vrijstelling te vervullen, moet een vennootschap als commerciële onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn. De inschrijving gebeurt aan een ondernemingsloket. Het sociale verzekeringsfonds waarbij de vennootschap aangesloten is, zal onmiddellijk kunnen controleren of de vennootschap wel degelijk als commerciële onderneming ingeschreven is. De vennootschap moet dus geen attest meer aanvragen.