• nl
Taalkeuze
Vraag:

Moet een dochtervennootschap van een buitenlandse vennootschap in BelgiŽ die geen personeel in BelgiŽ heeft zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds? Moet het de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen?

Antwoord:

Enkel buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting van de niet-inwoners in België, moeten de vennootschapsbijdrage betalen.

Er is geen enkel ander criterium dat een buitenlandse vennootschap verplicht om aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om bijdragen te betalen. Het feit dat de vennootschap geen personeel in België heeft, geen handelsactiviteit uitvoert, niet ingeschreven is bij de btw, enz. worden in dit kader niet gebruikt als criteria. 

De onderwerping van een buitenlandse vennootschap aan de belasting van de niet-inwoners is een materie die uitsluitend onder de bevoegdheid van de fiscale administratie valt.