• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan een zelfstandige / helpster/ meewerkende echtgenote bevallingsverlof (moederschapsrust) krijgen in geval van een miskraam? En heeft ze in die situatie ook recht op kraamgeld?

Antwoord:

De regeling van de moederschapsrust kent de notie 'miskraam' niet. Er is op dat vlak niets uitdrukkelijks voorzien. In de praktijk geeft het doktersattest de doorslag want daarin wordt gesteld of het gaat om een bevalling of niet. Daaruit volgt dan ook logischerwijze of er sprake kan zijn van bevallingsverlof (moederschapsrust ) of niet.

Kraamgeld kan toegekend worden wanneer het kind levenloos geboren wordt na een zwangerschap van ten minste 6 maanden (te bewijzen aan de hand van een attest van de ambtenaar van de burgerlijke stand, de zogenaamde 'akte van aangifte van een levenloos kind').