• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan iemand die nu aangesloten is in hoofdberoep met een eigen activiteit (en inkomen niet hoger dan 3 000 euro) omgezet worden naar het statuut van ME ?

Antwoord:

De wet heeft geen specifieke bepaling van de werking in de tijd opgenomen zodat de algemene regels gelden (10 dagen na publicatie). De omzetting naar MWE die voor inwerkingtreding in hoofdberoep was gezet, kan slechts uitwerking hebben vanaf 31/1/2014 en op voorwaarde dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Er moet wel rekening gehouden worden met de andere regels van het sociaal statuut inzake de uitwerking van een categoriewijziging. Wanneer iemand vanuit hoofdberoep de overstap maakt naar MWE dan zal dit maar uitwerking hebben het kwartaal volgend op de gebeurtenis.