• nl
Taalkeuze
Vraag:

Moet een meewerkende echtgeno(o)t(e) met eigen beperkte activiteit zich ook via een ondernemingsloket in orde stellen (bijv. aanvragen ondernemingsnummer)?

Antwoord:

Aangezien zij enkel wat de bijdragen betreft onder de regels van MWE zullen ressorteren door deze wetswijziging, blijven vanzelfsprekend de regels inzake KBO en ondernemingsnummer van toepassing zoals ze van toepassing zijn op elke andere zelfstandige activiteit. Indien dus de bijkomende eigen activiteit een activiteit is die in de KBO moet ingeschreven worden dan zullen deze regels onverkort van toepassing zijn op deze uitzonderingscategorie.