• nl
Taalkeuze
Vraag:

De bijdragen zullen moeten betaald worden op hun geheel inkomen dus dit als ME en dit van hun eigen activiteit? Zal het sociaal verzekeringsfonds nagaan of zij zich aan de grens van 3 000 euro houden?

Antwoord:

De inkomsten zullen door de fiscus integraal doorgegeven worden en de fondsen zullen dus een opsplitsing moeten maken tussen de inkomsten als MWE (sensu stricto) en de inkomsten uit de eigen bijkomende activiteit om na te gaan of de grenzen gerespecteerd worden. Aangezien de inkomsten MWE en de inkomsten uit de eigen (beperkte) zelfstandige activiteit onder aparte codes in de aangifte moeten worden aangegeven, kan men op basis van het aangifteformulier P.B. en/of aanslagbiljet P.B. de opsplitsing duidelijk waarnemen.