• nl
Taalkeuze
Vraag:

Welke formaliteiten moeten er verricht worden om een hogere bijdrage te betalen?

Antwoord:

Er moet in principe geen enkele formaliteit verricht worden. De zelfstandige kan vragen zijn bijdragen te berekenen op een hoger inkomen of kan spontaan een hogere bijdrage betalen op voorwaarde dat er geen andere vervallen schulden zijn.

Voorbeeld:

De bijdragen 2015 bedragen op basis van de inkomsten 2012 vb. 1500 EUR. De zelfstandige betaalt spontaan 2000 EUR maar ontvangt op 15/02/2015 een herziening op het jaar 2013 met vervaldag 30/06. Het teveel betaalde bedrag van 500 EUR kan als 'overschot 2015' worden geboekt op voorwaarde dat de herziening op 30/06 werd aangezuiverd. Zo niet zal het overschot bij het afsluiten van het jaar geboekt worden op de onbetaalde schuld.