• nl
Taalkeuze
Vraag:

Wijzigt de nieuwe regeling iets aan de fiscale aftrekbaarheid van de sociale bijdragen?

Antwoord:

Alle fiscale regelingen blijven ongewijzigd.