• nl
Taalkeuze
Vraag:

Wat gebeurt er voor de berekening van de bijdrage bij een stopzetting als zelfstandige?

Antwoord:

Enkel ingeval van stopzetting voor pensioen kan de zelfstandige opteren om de herziening op inkomsten van het bijdragejaar niet te laten uitvoeren voor het jaar van pensionering + de 3 voorafgaande jaren. De aanvraag moet gebeuren door de zelfstandige ten laatste op de aanvangsdatum van het pensioen en kan enkel worden toegepast voor de jaren die nog niet werden geregulariseerd op definitieve inkomsten. De aanvraag kan niet worden toegestaan indien er voor de betreffende jaren een verminderde voorlopige bijdrage werd toegestaan. Indien deze intussen op definitieve basis geregulariseerd werd kan dit wel voor overige jaren.

Voorbeeld:

Een zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit stopzet in september 2018 en vanaf 1 oktober 2018 een pensioen geniet kan uiterlijk tot 1 oktober vragen geen herberekening te doen van zijn bijdragen voor de periode van 01/01/2015 tot 30/09/2018, en dit voor de jaren die nog niet geregulariseerd werden.