• nl
Taalkeuze
Vraag:

Indien een bijdrage gedeeltelijk onbetaald blijft en later blijkt dat het betaalde bedrag toch hoger ligt dan de uiteindelijke definitieve bijdrage, is er dan ook een boete verschuldigd?

Antwoord:

In dit geval wordt er geen boete berekend bij de definitieve regularisatie maar de intussen aangerekende verhogingen op het onbetaald saldo aan het einde van elk kwartaal (artikel 44 en 44bis) blijven wel verschuldigd en worden niet verminderd.

Voorbeeld:

Een zelfstandige moet een voorlopige bijdrage (jaarbasis) betalen van 8000 EUR en betaald in de loop van december van het bijdragejaar 6000 EUR. Er werden verhogingen aangerekend op de onbetaalde bijdrage op 01/04, 01/07 en 01/10 voor een totaal van 360 EUR. Bij ontvangst van de definitieve inkomsten blijkt dat de definitieve bijdrage 6000 EUR bedragen. Het verschil van 2000 EUR aan bijdragen wordt geannuleerd maar de aangerekende verhogingen blijven ongewijzigd en zullen dus nooit worden terugbetaald.