• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan de zelfstandige zelf zijn inkomen opgeven voor de berekening van verminderde voorlopige bijdragen?

Antwoord:

De zelfstandige moet objectieve bewijsstukken neerleggen, samen met een opgelegd aanvraagformulier, waaruit blijkt dat zijn inkomsten de drempelbedragen, of het dubbele van deze bedragen niet overschrijden. Voor een hoofdberoep zijn deze drempels 12.830,62 EUR of 25.661,24 EUR. Een ander bedrag is niet mogelijk

Voorbeeld:

Een zelfstandige die zijn inkomen ziet dalen van vb. 70000 EUR (inkomsten 2012) naar 35000 EUR (raming inkomsten 2015), kan geen vermindering bekomen gezien de grens van 25.661,24 EUR overschreden wordt. Hij zal dus in 2015 voorlopige bijdrage moeten betalen op inkomsten 2012 = 70000 EUR. en zal het teveel gestorte bedrag terugbetaald krijgen bij ontvangst van de inkomsten 2015.