• nl
Taalkeuze
Vraag:

Blijft de aanvraag tot vermindering verschillende jaren geldig?

Antwoord:

Neen, voor elk nieuw bijdragejaar moet een aanvraag worden ingediend.  De aanvraag kan tijdens of na het bijdragejaar, niet vóór aanvang van het betreffende bijdragejaar.