• nl
Taalkeuze
Vraag:

Kan de zelfstandige zelf zijn voorlopige bijdragen bepalen?

Antwoord:

De zelfstandige kan vragen om een hogere bijdrage te betalen op voorwaarde dat er geen andere onbetaalde schulden zijn. Het verlagen van de bijdragen kan indien de nodige bewijsstukken geleverd worden dat de inkomsten lager liggen dan de minimumdrempel van 12.830,62 EUR of het dubbele ervan, ttz 25.661,24 EUR.

Voorbeeld:

Een zelfstandige moet in 2015 bijdragen betalen op een inkomen van het jaar 2012 = 40.000 EUR. Een verlaging kan alleen wanneer hij kan aantonen dat de inkomsten van het bijdragejaar lager liggen dan 12.830,62 EUR of 25.661,24 EUR. Zo niet blijft de voorlopige bijdrage op inkomsten van 40.000 EUR verschuldigd.