• nl
Taalkeuze
Vraag:

Wat gebeurt er bij een overgang van bijberoep naar hoofdberoep (of omgekeerd)

Antwoord:

Een wijziging van categorie wordt niet meer beschouwd als een begin van activiteit. De bijdragen worden wel berekend volgens het bijdragepercentage van toepassing in de betreffende categorie.

Voorbeeld:

Een zelfstandige is aangesloten in bijberoep vanaf 01/01/2009 en wordt op 01/04/2015 hoofdberoep. De  bijdragen 2015 zullen voor het 1ste kwartaal berekend worden volgens de categorie nevenberoep en als hoofdberoep voor het 2de, 3de en 4de kwartaal. Ingeval echter dezelfde zelfstandige vanaf 01/04/2014 overgegaan is van bijberoep naar hoofdberoep zullen voor 2015 de forfaitaire bijdragen van een eerste jaar beginactiviteit aangerekend worden. De definitieve bijdragen 2, 3 en 4/2014 zullen (volgens oud systeem) berekend worden op inkomsten 2015.