• nl
Taalkeuze

"Hinderpremie" voor handelaars die hinder ondervinden door werken

Datum: 7/07/2017

De Vlaamse overheid kent vanaf 01/07/2017 een hinderpremie toe aan handelaars wiens zaak hinder ondervindt van openbare werken waardoor de toegang tot de handelszaak wordt bemoeilijkt. Vele handelaars verliezen namelijk inkomsten door wegenwerken vlakbij hun zaak. Zij konden daar reeds een compensatie voor ontvangen, maar dat vereiste een hoop administratie en zij moesten daarbij verplicht hun zaak sluiten om recht te hebben op deze compensatie.

Om recht te hebben op de hinderpremie, is het sluiten van de zaak geen vereiste meer. De hinderpremie is een forfaitair bedrag van 2000 EUR dat automatisch zal worden toegekend. De overheid zal zelf nagaan welke handelaars in de zogenaamde “hinderzone” liggen. Deze handelaars zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de werken en zullen worden gevraagd om zich te registreren op www.vlaio.be om zo de premie te kunnen ontvangen.

Handelaars die toch beslissen om hun zaak tijdelijk te sluiten door de werken, kunnen bovenop de hinderpremie nog een bijkomende sluitingspremie krijgen van 80 EUR per sluitingsdag.

De hinderpremie en de sluitingspremie vervangen vanaf 01/07/2017 de rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding.

De hinderpremie is een Vlaamse maatregel en geldt dus niet voor het Brussels en Waals Gewest.

Bron: