• nl
Taalkeuze

4 nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen vanaf 1 januari 2018?

Datum: 15/12/2017

De ministerraad heeft een maatregel goedgekeurd waardoor zelfstandigen vanaf 01/01/2018 zullen beschikken over 4 nieuwe drempels bij het indienen van een aanvraag voor vermindering van de voorlopige bijdragen.

Deze nieuwe drempels zullen toegevoegd worden aan de twee bestaande. Het doel is zelfstandigen toe te laten hun sociale bijdragen aan te passen aan hun inkomen.

Sinds 2015 en de bijdragehervorming zijn de sociale bijdragen van zelfstandigen verschuldigd op basis van hun inkomsten van het lopende jaar. De zelfstandigen kunnen weliswaar hun betalingen aanpassen in functie van de te verwachten inkomsten van dat jaar.

Voor een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen moet de zelfstandige:

  • enerzijds aannemelijk maken dat zijn inkomsten als zelfstandige zullen dalen ten opzichte van de inkomsten van het derde voorafgaande jaar,
  • en anderzijds dient hij ook aannemelijk te maken dat zijn inkomsten als zelfstandige wel degelijk onder een bepaalde wettelijke drempel zullen vallen.

Tot op vandaag voorziet de wet slechts twee drempels, met name 13.296,25 euro en 26.592,49 euro.

Met de nieuwe drempels zullen zelfstandigen over de volgende mogelijkheden beschikken (aan de huidige index):

  • € 53.184,99
  • € 37.607,47
  • € 26.592,49
  • € 21.106,47
  • € 16.752,22
  • € 13.296,25

OPGELET: Deze maatregel is nog niet definitief