• nl
Taalkeuze

Aansluitingsplicht voor de meewerkende echtgenoten - Nieuwe ministeriŽle bepalingen

Datum: 6/05/2016

Bij de aansluiting van een nieuwe (hoofd)zelfstandige dienen de sociale verzekeringsfondsen na te gaan of de zelfstandige in kwestie zich zal laten bijstaan/vervangen door een meewerkende partner, teneinde te kunnen bepalen of deze laatste zich al dan niet als meewerkende echtgenoot dient aan te sluiten.

Wanneer deze informatie niet meegestuurd wordt bij de aanvraag tot aansluiting van de (hoofd)zelfstandige, zal de aansluiting door het RSVZ geweigerd worden tot wanneer deze info wel ter beschikking van het RSVZ wordt gesteld. Indien nodig zal de meewerkende partner bij het sociaal verzekeringsfonds van de (hoofd)zelfstandige worden aangesloten.

Conclusie

Voor iedere verklaring van aansluiting en wanneer de zelfstandige (in hoofdberoep) gehuwd is of wettelijk samenwoont, moet de verklaring van de partner verplicht worden ingevuld.

Wanneer deze verklaring ontbreekt zal de aansluiting worden uitgesteld.

Overgangen naar een ander sociaal verzekeringsfonds

Het is niet meer mogelijk om op voorhand een overgang naar een ander sociaal verzekeringsfonds in te brengen.

De overgang moet worden ingevoerd tussen 01/01 en 30/06 van het voorafgaande jaar.