• nl
Taalkeuze

Afrekening van uw sociale bijdragen 2016

Datum: 16/02/2018

Sinds 2015 betaalt u sociale bijdragen als zelfstandige op uw werkelijk inkomen. U blijft echter nog steeds voorlopige sociale bijdragen betalen op basis van het inkomen van het 3e voorafgaande jaar. U zal binnenkort dus een afrekening krijgen of u hebt ze ondertussen al ontvangen. Als u in het bijdragejaar minder dan vier kwartalen zelfstandige was, wordt uw inkomen geproratiseerd naar een inkomen op jaarbasis.

Wat het resultaat van deze afrekening is, hangt af van uw inkomen van 2013 en dat van 2016. De afrekening zal in uw voordeel zijn als uw inkomen van 2016 lager is dan dat van 2013. U hebt in dit geval recht op een terugbetaling van de te veel betaalde bijdragen. Indien het inkomen van 2016 echter hoger zou liggen dan dit van 2013 zal u moeten bijbetalen, tenzij u spontaan een bijkomende betaling hebt uitgevoerd en een reserve hebt opgebouwd in afwachting van de regularisatie. Deze reserve zal dan worden aangewend om de regularisatie te betalen.

Opgelet: zelfstandigen in hoofdberoep zijn altijd een minimumbijdrage (729,39 EUR in 2016) verschuldigd! Indien uw inkomsten van 2013 lager zijn dan 13.010,67 EUR en uw inkomsten van 2016 deze grens ook niet overschrijden, zal u geen afrekening ontvangen. U blijft in dat geval de minimumbijdrage verschuldigd.

U zal geen verhogingen moeten betalen indien blijkt dat u in 2016 te weinig zou hebben betaald. U riskeert enkel boetes als u een vermindering van uw voorlopige sociale bijdragen in 2016 vroeg (en kreeg) en indien nu blijkt dat u toch meer verdiende dan de gekozen wettelijke drempel.

Indien u een afrekening zou krijgen waaruit blijkt dat u moet bijbetalen, hebt u hiervoor tijd tot het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de afrekening werd opgesteld. Indien u een afrekening in april zou krijgen, dient deze dus te worden betaald voor het einde van de maand september.