• nl
Taalkeuze

Bijverdienen tot 500 euro per maand zonder aansluiting als zelfstandige met een maximum van 6.000 euro per jaar?

Datum: 17/11/2017

Volgend op het zomerakkoord werd een maatregel voor vrijetijdswerk en deeleconomie goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2018 wordt het mogelijk voor werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden om via bepaalde activiteiten tot 6.000 euro per jaar bij te verdienen zonder daar fiscale of sociale lasten op te betalen. Zelfstandigen hoeven zich niet aan te sluiten. Dit nieuw statuut zal het mogelijk maken voor mensen die werken of gewerkt hebben om in bepaalde functies tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen.

De fiscale en sociale vrijstelling geldt voor 6.000 euro per jaar voor bijverdiensten via specifieke functies in de non-profitsector. Een gelijkaardig systeem zal worden opgezet voor de deeleconomie, waardoor ook particulieren klusjes voor elkaar kunnen opknappen. Voorbeelden van jobs binnen het vrijetijdswerk: sportcoach, dirigent, naschoolse kinderopvang, thuisoppas voor zorgbehoevenden. Samengevat gaat het om de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en betaald werk.

Klik hier voor de lijst met activiteiten.