• nl
Taalkeuze

De vennootschapsbijdrage is wel degelijk verschuldigd

Datum: 22/04/2016

Sinds 1992 moeten vennootschappen die:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten,
  • hun fiscale woonplaats in België hebben,
  • zich met een exploitatie of een verrichting van winstgevende aard bezighouden,

een forfaitaire bijdrage betalen die dient om het sociale zekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Ze opent geen rechten voor de vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn. De laatste jaren werd de wettigheid van die bijdrage in twijfel getrokken, vooral naar aanleiding van de herkwalificatie van die bijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof en bepaalde artikels in de pers.

Vier recente rechterlijke beslissingen bevestigen echter dat de bijdrage wettig is en dat de sociale verzekeringsfondsen bevoegd zijn om ze te innen:

  • vonnis arbeidsrechtbank Charleroi en Bergen van 15/05/2015;
  • vonnis arbeidsrechtbank Nijvel van 08/06/2015;
  • arrest van het arbeidshof van Luik van 9 juni 2015;
  • vonnis van de arbeidsrechtbank van Gent van 8 september 2015.

Op dit ogenblik blijkt de balans in de rechtspraak dus duidelijk naar de wettigheid van de bijdrage over te hellen.

Tot op vandaag wachten wij op een duidelijke rechtspraak van het Grondwettelijk hof en/of het hof van Cassatie.

Hoe dan ook zou de algemene regel voor geschillen zijn dat deze niet meer in discussie kunnen worden gesteld als het gaat over situaties van meer dan 10 jaar terug.

Bron: