• nl
Taalkeuze

Een nieuw statuut voor de studenten-ondernemers

Datum: 27/07/2016

Op dit moment heeft een student die begint als zelfstandige het statuut van zelfstandige in bijberoep (art.37).

Voor de sociale bijdragen betekent dit het volgende (barema’s 2016) :

  • De student betaalt geen bijdragen indien zijn jaarlijkse inkomsten minder dan 1439,42 EUR bedragen.
  • De student betaalt (verminderde) bijdragen indien zijn jaarlijkse inkomsten tussen 1439,42 EUR en 6815,52 EUR liggen.
  • De student betaalt bijdragen gelijk aan deze van de zelfstandigen in hoofdberoep (21,5%) indien zijn jaarlijkse inkomsten hoger liggen dan 6815,52 EUR.

De Ministerraad heeft echter de oprichting goedgekeurd van het statuut van student-ondernemer. Het voorontwerp van wet creëert een nieuw statuut voor de studenten-ondernemers die jonger zijn dan 25 en die reglementair ingeschreven zijn voor de lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen, erkend door een bevoegde autoriteit in België.
Dit toekomstige statuut voorziet:

  • Een gunstig stelsel van sociale bijdragen voor studenten van wie de inkomsten lager liggen dan de wettelijke drempel voor zelfstandigen in hoofdberoep (13010,66 EUR voor 2016).
    • Vrijstelling van bijdragen indien de jaarlijkse inkomsten lager liggen dan 6.505,33 EUR
    • Tarief van 21% (20,5% vanaf 2018) op de inkomstenschijf tussen 6505,33 EUR en de drempel van 13010,66 EUR
  • Het behoud van rechten op vlak van gezondheidszorgen als persoon ten laste als de inkomsten lager zijn dan 6505,33 EUR. (en als titularis indien de student bijdragen betaalt). De periodes waarvoor de student bijdragen betaalt tellen om rechten te openen op het vlak van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap.
  • Dat de inkomsten uit alternerend leren niet in aanmerking worden genomen als bestaansmiddel van de studenten om fiscaal ten laste te blijven van hun ouders.

De inwerkingtreding van deze toekomstige wet is voorzien voor 01/01/2017.