• nl
Taalkeuze

Gelijkschakeling van de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden

Datum: 9/08/2016

Met ingang van 1 augustus 2016 zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Het minimaal gezinspensioen bedraagt nu 1.460,45 EUR. Voor een alleenstaande gaat het om 1.168,73 EUR. Tenslotte bedraagt het overlevingspensioen 1.150.36 EUR. Deze bedragen zijn dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden.

Bron: