• nl
Taalkeuze

Indexering van de uitkeringen van minimumpensioenen, mantelzorg, overbruggingsrecht, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Datum: 26/01/2018

Op 01/01/2018 worden de minimumpensioenen voor de zelfstandigen en werknemers die een volledige loopbaan bewijzen geindexeerd:

 • Het  minimumpensioen voor een gezin stijgt naar €18.307,17/jaar
 • Het  minimumpensioen voor een overlevende echtgenoot stijgt naar €14.454,57/jaar
 • Het  minimumpensioen voor een alleenstaande stijgt naar €14.650,34/jaar

De grenzen van de toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden bedragen:

Vanaf het inkomstenjaar 2015 bestaat er geen inkomensgrens meer voor de gerechtigde op een rustpensioen vanaf 1 januari van het jaar waarin deze 65 jaar wordt, of voor de gerechtigde op een vervroegd rustpensioen vóór 1 januari van het jaar waarin deze 65 jaar wordt en die op de ingangsdatum van zijn eerste rustpensioen een persoonlijke beroepsloopbaan van minstens 45 kalenderjaren bewijst, ofwel uitsluitend in de regeling van de zelfstandigen, ofwel globaal in die regeling, in die van de werknemers, in die van de openbare sector en in iedere buitenlandse regeling waarop de Europese verordeningen betreffende de sociale zekerheid of een met België afgesloten overeenkomst betreffende de sociale zekerheid van toepassing is.

6 Enkel van toepassing op de echtgenoot van de gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag. 

 

Volgende uitkeringen werden eveneens geindexeerd:

Uitkering mantelzorg (maandelijks):

 • Volledige onderbreking: €1.220,86
 • Gedeeltelijke onderbreking: €610,43

Uitkering overbruggingsrecht (maandelijks):

 • Gerechtigde zonder gezinslast: €1.220,86
 • Gerechtigde met gezinslast: €1.525,60

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (per dag):

 • Primaire ongeschiktheid:
  • Alleenstaande: €46,96
  • Gerechtigde met gezinslast: €58,68
 • Invaliditeit met of zonder gelijkstelling:
  • Alleenstaande: €46,96
  • Gerechtigde met gezinslast: €58,68