• nl
Taalkeuze

Moederschapsrust wordt langer en flexibeler - Vrijstelling bijdrage

Datum: 21/10/2016

Wij verwijzen naar ons eerdere nieuwsbericht van 31/05/2016.

In het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de bevalling betaalt de zelfstandige moeder geen sociale bijdragen.
Deze vrijstelling zal worden toegekend aan zelfstandigen die bevallen vanaf 01/10/2016.

Bron: