• nl
Taalkeuze

Moederschapsrust wordt langer en flexibeler

Datum: 31/05/2016

Begin maart dit jaar werden door Minister Maggie de Block en Minister Willy Borsus reeds voorstellen ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap gegeven. Enkele van deze voorstellen worden, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, ook definitief ingevoerd:

1. De duur van de moederschapsrust wordt verlengd van 8 weken naar 12 weken.
In geval van een meerling, wordt de moederschapsrust verlengd van 9 weken naar 13 weken.
Deze verlenging heeft enkel betrekking op de facultatieve periode van moederschapsrust, de verplichte periode blijft ongewijzigd op 3 weken.

2. De termijn waarbinnen de moederschapsrust moet worden opgenomen wordt verlengd van 21 tot 36 weken.

3. De zelfstandige krijgt ook de mogelijkheid om tijdens de facultatieve periode van moederschapsrust halftijds te werken. De forfaitaire wekelijkse uitkering wordt dan wel met de helft verminderd, maar de facultatieve periode zal dan maximum 18 weken halftijdse moederschapsrust bedragen (of 20 weken in geval van een meerling).

Deze nieuwe regels treden in werking op 01/01/2017 en zijn van toepassing op elke moederschapsrust die vanaf deze datum aanvat.