• nl
Taalkeuze

Nieuwe berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen "2015"

Datum: 31/10/2014

Door de bijdragehervorming wordt vanaf 1 januari 2015 de berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen grondig aangepast. De bijdragen van een bepaald bijdragejaar zullen berekend worden op basis van de netto beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar, om zodoende beter aan te sluiten bij de economische realiteit van de zelfstandige.

In onze info/news geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Bron: