• nl
Taalkeuze

Nieuwe drempels voor verminderde bijdrage vanaf 1/2018

Datum: 30/03/2018

In de loop van december 2017 werd door de ministerraad een nieuwe maatregel ingevoerd waarbij de bijdrageberekening in het sociaal statuut der zelfstandigen wordt gewijzigd. De maatregel voert vier nieuwe drempels in bij de reeds 2 bestaande die van toepassing kunnen zijn bij een aanvraag van vermindering van voorlopige bijdragen.

Ten gevolge van deze wijziging, zullen volgende drempels in 2018 van kracht zijn :

  • 13.550,50€
  • 17.072,56€
  • 21.510,08€
  • 27.101,00€
  • 38.326,61€
  • 54.202,01€