• nl
Taalkeuze

Nieuwe maatregelen voor de zelfstandigen vanaf 2016

Datum: 27/11/2015

Amper één jaar nadat hij in functie is getreden, heeft Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, al een bilan dat goed is voor een legislatuur. De KMO’s en de zelfstandigen werden nog nooit zo in de watten gelegd als door deze regering. Wij informeren u over enkele voorziene maatregelen vanaf 2016.

Vermindering van het tarief van de sociale bijdragen van de zelfstandigen van 22 naar 20,5%

Het gaat om een historische maatregel, de sociale bijdragen zijn in meer dan 20 jaar niet meer gedaald.

Deze maatregel heeft met name tot doel om de koopkracht van de zelfstandigen te ondersteunen. Hij zal zich in 3 tijden afspelen, vermindering naar 21,5% vanaf 2016 vervolgens naar 21% in 2017 en naar 20,5% in 2018.

Verdubbeling van de investeringsaftrek tot 8% voor KMO’ s en verhoging  tot hetzelfde percentage voor de zelfstandigen (8%)

Vanaf 1 januari 2016 zal de aftrek voor beroepsmatige investeringen worden verhoogd van 4 tot 8% voor de KMO’s en van 3,5 tot 8% voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon. Het gaat om de investeringen die verband houden met de beroepswerkzaamheid (bv.: aankoop van een voertuig, materiaal…).

Gelijkschakeling van het minimumpensioen van de alleenstaande zelfstandigen met dat van de loontrekkende

Het gaat om een bijzonder belangrijk moment: vanaf 1 augustus 2016 zal het de eerste keer zijn dat de minimumpensioenen van de loontrekkenden en de zelfstandigen in België volledig op gelijke voet zullen staan. We mogen niet vergeten dat 4 gepensioneerde zelfstandigen op 5 het minimumpensioen ontvangen, met andere woorden 400.000 pensioenbegunstigden (volledige loopbaan als zelfstandige of gemengde loopbaan).

Afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen

Het doel bestond erin gepensioneerde loontrekkenden en zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om een beroepsactiviteit te beoefenen zonder grenzen als zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of een loopbaan van 45 jaar. Vroeger moest voldaan zijn aan 2 voorwaarden, leeftijd van 65 jaar en een loopbaan van 42 jaar. Het pensioen van sommige zelfstandigen werd dus afgenomen omdat zij aan de economie bleven bijdragen. Voortaan kunnen zij onmiddellijk voor de volle 100% genieten van hun pensioenrente.

Bron:  

  • Persdienst van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en maatschappelijke Integratie