• nl
Taalkeuze

Nieuwigheden 1/2015

Datum: 20/02/2015

  • Minimumpensioenen zelfstandigen eindelijk gelijkgesteld met die van de loontrekkenden
  • Pensioenbonus
  • Toegelaten arbeid voor zelfstandige gepensioneerden

Zie ook onze  Info/News 1/2015

Vanaf 2015: nieuwe maatregelen inzake werken na het pensioen 

Onbeperkt cumuleren van beroepsinkomsten

Twee categorieën gepensioneerden mogen voortaan hun rustpensioen onbeperkt cumuleren met hun beroepsinkomsten:

  • De maatregel is van toepassing vanaf de 1ste januari van het jaar waarin men 65 jaar wordt
  • Voor wie nog geen 65 jaar is, is de maatregel enkel van toepassing ingeval een beroepsloopbaan van 45 jaar bewezen wordt op de ingangsdatum van zijn (eerste) rustpensioen.

Deze maatregel geldt niet voor:

  • wie uitsluitend een of meerdere overlevingspensioenen geniet
  • de echtgenoot van een gepensioneerde die een rustpensioen aan het gezinsbedrag geniet.

Versoepelde sanctie bij het uitoefenen van een niet-toegelaten activiteit

Voor wie nog altijd de inkomsten van zijn beroepsactiviteit moet beperken, werd de sanctie voor het overschrijden van de toegelaten grens van de beroepsinkomsten versoepeld.

Vóór 2015 werd de betaling van het pensioen geschorst voor het betrokken kalenderjaar, ten belope van een bepaald percentage bij een overschrijding van minder dan 25%, of volledig bij een overschrijding van minstens 25% van de wettelijke grens.

Vanaf 2015 wordt het pensioen geschorst ten belope van het percentage van overschrijding van de wettelijke grens. De schorsing gebeurt dus maar volledig indien het beroepsinkomen met minstens 100% de toegelaten grens overschrijdt.