• nl
Taalkeuze

Nieuwigheden 4/2015

Datum: 23/10/2015

Historische maatregelen genomen in het kader van de taxshift

Opgelet bij een aanvraag tot vermindering van uw ‘voorlopige bijdragen 2015’

Dag van de Ambachten

Uitkering voor zelfstandigen die aan mantelzorg doen

Mogelijkheid tot betalen van reeds vrijgestelde kwartalen

Om hun pensioenrechten te vrijwaren kunnen de zelfstandigen die in het verleden een vrijstelling van bijdragen verkregen hebben voor één of meerdere kwartalen, deze alsnog betalen voor zover ze nog niet verjaard zijn. De  verjaringstermijn is 5 jaar vanaf de datum van de beslissing van de Commissie voor vrijstelling.

De zelfstandige kan vrijwillig het bedrag van de vrijgestelde bijdragen betalen en een aanvraag voor kwijtschelding van de verhogingen indienen. Eventuele gerechtskosten en rappelkosten blijven verschuldigd.

De zelfstandige kan ook de verjaring stuiten van deze vrijgestelde kwartalen zodat deze later alsnog zouden kunnen betaald worden.

Bron: