• nl
Taalkeuze

Regularisatie studiejaren voor het pensioen  - Wetsontwerp opgeschort

Datum: 11/08/2017

Wij verwijzen naar ons nieuwsbericht van 17/03/2017.

De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) heeft een belangenconflict ingeroepen met het Federaal Parlement. Daardoor is de bespreking van het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren nu opgeschort.

Zolang de wet nog niet is gepubliceerd, kunnen wij u geen antwoord bieden op uw vragen betreffende de regularisatie van uw studiejaren. U kan de website www.koopuwstudiejaren.be consulteren voor updates betreffende de situatie.

Van zodra er een definitief akkoord is, zullen wij hierover bericht geven op onze website.

Bron:

  • Federale Pensioendienst