• nl
Taalkeuze

Regularisatie studiejaren voor het pensioen

Datum: 17/03/2017

Naar het voorbeeld van wat al bestaat voor werknemers en ambtenaren, heeft op voorstel van ministers Willy Borsus en Daniel Bacqueleine de Ministerraad de nieuwe voordelige regularisatie van studiejaren voor zelfstandigen goedgekeurd.

Het nieuwe systeem zal de zelfstandigen toelaten hun studiejaren te regulariseren vanaf hun 20ste verjaardag voor 1500 EUR per jaar gedurende een overgangsperiode van 3 jaar. Na 3 jaar (2020) verdwijnt de leeftijdsgrens van 20 jaar. Vanaf dan zullen de zelfstandigen al hun studiejaren kunnen regulariseren, dus ook diegene die na hun 20ste verjaardag gelegen zijn. Jaren onder leercontract kunnen onder de nieuwe regeling ook geregulariseerd worden.

In de huidige regeling moet de zelfstandige de totaliteit van zijn studiejaren regulariseren, hij kan niet kiezen om slechts enkele jaren te regulariseren. Met de hervorming zal het wel mogelijk zijn om te kiezen.
Het te betalen bedrag om een jaar te regulariseren wordt uniform, zijnde 1500 EUR per jaar. Concreet betekent dit een pensioenopbrengst van 266,66 EUR per jaar.

De betaling van de regularisatie zal ook kunnen worden gespreid. In de huidige regeling moet de zelfstandige die regulariseert alles in één keer betalen binnen de maand. Na de hervorming zal hij 6 maanden de tijd krijgen om de regularisatie te betalen. Er kunnen ook 2 aanvragen worden ingediend om zo de bijdragekost te spreiden.

Na de overgangsperiode van 3 jaar blijft het bedrag nog steeds 1500 EUR per jaar bedragen voor wie zijn bijdragen regulariseert binnen de 10 jaar die volgen op hun studies. Nadien zal dit bedrag actuarieel bepaald worden.
De hervorming heeft dus duidelijk een aantal voordelen ten opzichte van de huidige regeling, zijnde:

  • Afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde (vanaf 2020)
  • Keuzemogelijkheid van het aantal studiejaren die de zelfstandige wil regulariseren
  • Betaling mogelijk in 2 keer
  • Betalingstermijn van 6 maanden

De inwerkingtreding van deze nieuwe regel is voorzien op 01/06/2017.

Bron: