• nl
Taalkeuze

Terugbetaling geneeskundige verstrekkingen voor beginnende zelfstandigen

Datum: 27/05/2016

Volgend op het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot wijziging van de uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zullen sommige startende zelfstandigen pas na de betaling van hun eerste kwartaalbijdrage (of na het bekomen van een vrijstelling voor deze eerste kwartaalbijdrage) recht hebben op de terugbetaling van geneeskundige verzorging. Dit koninklijk besluit is in werking getreden op 01/04/2016.

Deze nieuwe maatregel is van toepassing op de personen die een zelfstandige activiteit aanvangen, waardoor zij worden onderworpen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, en die een inschrijving of herinschrijving vragen bij een ziekenfonds. Het gaat hier over de zelfstandigen of helpers in hoofdberoep (inclusief zelfstandigen die genieten van de toepassing van artikel 37) en de meewerkende echtgenoten in maxi-statuut.

Personen die een zelfstandige activiteit aanvatten terwijl zij voordien al recht hadden op geneeskundige verstrekkingen en wiens inschrijving bij de mutualiteit nog steeds geldig is, worden niet beoogd door deze nieuwe maatregel.

Verder betreft deze nieuwe maatregel enkel de sector geneeskundige verzorging en niet de sector van de uitkeringen.