• nl
Taalkeuze

Toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden met zelfstandige activiteit

Datum: 3/04/2015

Je oefent een bijkomende zelfstandige activiteit uit als gepensioneerde, bruggepensioneerde, gerechtigde op overlevingspensioen.

Hierbij het nieuwe rooster van de maximum toegelaten beroepsinkomsten op jaarbasis.

Rustpensioen of Rust- en overlevingspensioen:

Aard van de uitgeoefende bezigheid jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd(*1) vanaf de wettelijke pensioenleeftijd(*2)
  zonder kind ten laste met kind ten laste zonder kind ten laste met kind ten laste
a) werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto € 7.793,00 € 11.689,00 € 22.509,00 € 27.379,00
b) zelfstandige of helper - netto € 6.234,00 € 9.351,00 € 18.007,00 € 21.903,00
c) werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto € 6.234,00 € 9.351,00 € 18.007,00 € 21.903,00

Uitsluitend overlevingspensioen

Aard van de uitgeoefende bezigheid voor 65 jaar vanaf 65 jaar
  zonder kind ten laste met kind ten laste zonder kind ten laste met kind ten laste
a) werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto € 18.144,00 € 22.680,00 € 22.509,00 € 27.379,00
b) zelfstandige of helper - netto € 14.515,00 € 18.144,00 € 18.007,00 € 21.903,00
c) werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of achtereenvolgend) - 80% bruto + netto € 14.515,00 € 18.144,00 € 18.007,00 € 21.903,00

*1 Er is geen inkomstengrens voor de gerechtigde op een rustpensioen of op een rust- en overlevingspensioen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij (zij) de leeftijd van 65 jaar bereikt, of voor de gerechtigde op een vervroegd rustpensioen vóór 1 januari van het jaar waarin hij (zij) de leeftijd van 65 jaar bereikt, die een persoonlijke beroepsloopbaan van minstens 45 kalenderjaren bewijst op de ingangsdatum van zijn (haar) eerste rustpensioen, hetzij uitsluitend in de regeling van de zelfstandigen, hetzij globaal in deze regeling, in die van de werknemers, in die van de overheidssector en in iedere buitenlandse regeling waarop de Europese verordeningen betreffende sociale zekerheid of een door België gesloten overeenkomst betreffende sociale zekerheid van toepassing is.

*2 Enkel van toepassing op de echtgeno(o)t(e) van de gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag.