• nl
Taalkeuze

Uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de rellen in Brussel

Datum: 24/11/2017

De Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme heeft beslist om steunmaatregelen te voorzien voor de zelfstandigen die zich in financiële moeilijkheden bevinden ten gevolge van de Brusselse rellen op 11, 15 en 25 november 2017. Concreet betreffen deze steunmaatregelen het toekennen van een betalingsuitstel van één jaar voor de sociale bijdragen van het 4e kwartaal 2017.

Deze maatregel is, op uitdrukkelijke aanvraag, van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot die kan aantonen dat hij of zij directe financiële schade ondervindt ingevolge de Brusselse rellen.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij ons fonds vóór 15/12/2017 en moet tenminste de volgende elementen bevatten:

  • Uw naam, voornaam en woonplaats;
  • De naam en het adres van de zetel van uw bedrijf;
  • Uw ondernemingsnummer;
  • Bewijsstukken die aantonen dat uw activiteit nadeel heeft ondervonden van de rellen (bv. omzetverlies, materiële schade, enz.…).

Zoals hierboven vermeld, geldt de maatregel voor de voorlopige sociale bijdrage van het 4e kwartaal 2017. Dit betekent dat de bijdrage van het 4e kwartaal 2017 moet worden betaald voor 15/12/2018.

Deze maatregel geldt niet voor regularisaties van voorafgaande periodes. Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdrage van het hierboven vermeld kwartaal nog niet betaald werd.

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de betrokken bijdrage binnen de verlengde termijn betaald.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdrage niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijn, verliest hij het voordeel van het uitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de Brusselse rellen kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen.