• nl
Taalkeuze

Vastlegging van de vennootschapsbijdrage 2016 voor het sociaal statuut

Datum: 6/05/2016

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2016 het bedrag van de vennootschapsbijdrage dat voor 30 juni dient te worden betaald:

  • 347,50 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 655.873,63 EUR
  • 868 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 655.873,63 EUR