• nl
Taalkeuze

Vastlegging van de vennootschapsbijdrage 2018 voor het sociaal statuut

Datum: 11/05/2018

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2018 het bedrag van de vennootschapsbijdrage dat voor 30 juni dient te worden betaald:

  • 347,50 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 681.341,33 EUR;
  • 868 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 681.341,33 EUR.