• nl
Taalkeuze

Vastlegging vennootschapsbijdrage 2017

Datum: 5/05/2017

De Ministerraad keurde op voorstel van de minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp tot koninklijk besluit goed waarin de vennootschapsbijdrage voor 2017 wordt vastgelegd.

De vennootschapsbijdrage voor 2017 dient voor 30/06 te zijn betaald en zal:

  • 347,50 EUR bedragen als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan of gelijk was aan 667.529,12 EUR;
  • 868,00 EUR bedragen als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 667.529,12 EUR.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies.

Bron:

  • Verslag van de Ministerraad van 21 april, presscenter.be