• nl
Taalkeuze

Vennootschapsbijdrage wel degelijk een sociale bijdrage

Datum: 10/03/2017

Door middel van twee arresten van 25 januari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof bevestigd dat de jaarlijkse vennootschapsbijdrage wel degelijk een sociale bijdrage is en dat de sociale verzekeringsfondsen bevoegd zijn om deze sociale bijdrage te innen.

Verder oordeelt het Hof dat de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn voor de geschillen over deze bijdrage.

Bron:

  • Grondwettelijk Hof, arresten nrs. 10/2017 en 11/2017 van 25 januari 2017