• nl
Taalkeuze

Verdere uitbreiding steunmaatregelen na terroristische aanslagen

Datum: 28/10/2016

De Minister van Zelfstandigen Willy Borsus heeft beslist om de steunmaatregelen die reeds van kracht zijn ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, uit te breiden.
Zelfstandigen in hoofdberoep en iedere meewerkende echtgenoot, zoals bedoeld in artikel 12, § 1 van het K.B. nr. 38, die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, konden reeds een uitstel van betaling van de bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2016 aanvragen.

Deze steunmaatregel wordt uitgebreid tot het vierde kwartaal van 2016.

Deze maatregel geldt enkel voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal 2016 (en dus niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Er kan enkel beroep worden gedaan op deze maatregel indien de bijdragen van desbetreffende kwartaal nog niet werd betaald.

Concreet betekent dit betalingsuitstel het volgende:

  • De bijdrage van het vierde kwartaal 2016 dient voor 15 december 2017 te worden betaald.

Zelfstandigen die reeds een aanvraag hebben ingediend bij hun sociaal verzekeringsfonds om van de vorige getroffen maatregel te genieten (uitstel betaling bijdragen voor 1ste en 2e en 3e kwartaal), kunnen mits een schriftelijke aanvraag verduidelijken dat zij ook het uitstel van betaling willen bekomen voor bijdrage van het vierde kwartaal 2016. Dit dienen zij te doen voor 15/11/2016.

Zelfstandigen die nog geen aanvraag hebben ingediend, hebben eveneens tot 15/11/2016 de tijd om deze in te dienen voor de kwartalen waarvoor zij het betalingsuitstel willen genieten (1ste, 2e, 3e, 4e kwartaal). De aanvraag dient minstens volgende elementen te bevatten:

  • Naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager;
  • Naam en zetel van het bedrijf;
  • Ondernemingsnummer.

Elke zelfstandige die een beroep wenst te doen op deze maatregel, zal door middel van bewijsstukken (omzetverlies, annulatie van boekingen, verminderd aantal toeristen,…) moeten aantonen dat zijn activiteit een negatieve invloed heeft ondervonden door de aanslagen.

Het recht op uitkeringen zal geen enkele negatieve invloed ondervinden ten gevolge van deze maatregel, op voorwaarde dat de zelfstandige de verlengde termijn van betaling voor de 4 kwartalen van 2016 respecteert.

Wanneer een zelfstandige van deze maatregel geniet en de bijdragen voor de kwartalen waarvoor hij uitstel heeft gevraagd niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen, verliest hij het voordeel van het betalingsuitstel. Hij zal verhogingen aangerekend krijgen op de betreffende bijdrage alsof de maatregel nooit van toepassing zou zijn geweest.

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de aanslagen kunnen eveneens, door de hervorming van de bijdrageberekening, een vermindering van hun voorlopige bijdragen aanvragen of een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen.

Bron:

  • Nota aan de sociale verzekeringsfondsen p.740.88/16/18