• nl
Taalkeuze

Verdere verlenging van de maatregelen die genomen werden ten gevolge van het Russische invoerverbod

Datum: 5/07/2016

Teneinde de zelfstandigen te helpen wiens land- of tuinbouwbedrijf moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het Russische invoerverbod, heeft de minister beslist hen op het vlak van de betaling van sociale bijdragen faciliteiten toe te kennen. Deze maatregel werd toegekend voor het 4de kwartaal 2014 t/m het 2de kwartaal 2016 en werd nu uitgebreid voor de bijdragen van het 3de en 4de kwartaal 2016 en van het 1ste en 2de kwartaal 2017.


De bijdragen van het 3de en 4de kwartaal 2016 dienen respectievelijk betaald te worden vóór 30/09/2017 en 15/12/2017. Deze van het 1ste en 2de kwartaal 2017 respectievelijk vóór 31/03/2018 en 30/06/2018.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds vóór 15 september 2016.

Voor alle bijkomende informatie verwijzen wij naar ons nieuwsitem van 23/12/2014.

Ter herinnering !

Door de hervorming van de sociale bijdragen kan elke zelfstandige, onder bepaalde voorwaarden, vragen om een vermindering van de bijdragen voor 2016 te bekomen.
Een aanvraag voor vrijstelling van bijdragen blijft eveneens mogelijk voor de zelfstandige die zich in een staat van behoefte bevinden.