• nl
Taalkeuze

Verdere verlenging van de maatregelen die genomen werden ten gevolge van het Russische invoerverbod

Datum: 14/07/2017

Teneinde de zelfstandigen te helpen wiens land- of tuinbouwbedrijf moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het Russische invoerverbod, heeft de minister beslist hen op het vlak van de betaling van sociale bijdragen faciliteiten toe te kennen. Deze maatregel werd toegekend voor het 4de kwartaal 2014 t/m het 2de kwartaal 2017 en werd nu uitgebreid voor de bijdragen van het 3de kwartaal 2017. 

Ingevolgde de kwalijke gevolgen van de voorbij vrieskou deze winter en lente en van de huidige uitzonderlijke zomerse droogste, was het aangewezen om bijkomende maatregelen te treffen voor de vleessector, de tuinbouw en de akkerbouwgewassen.

De aanvraagtermijn voor het betalingsuitstel van de voorlopige bijdragen van het 3e en 4e kwartaal 2016 en van het 1e, 2e en 3e kwartaal 2017 wordt verlengd van 15/09/16 naar 30/09/17 voor zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten wiens land- of tuinbouwbedrijf valt onder een van de betrokken NACE-codes. De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij ons fonds.

De bijdragen van het 3de en 4de kwartaal 2016 dienen respectievelijk betaald te worden vóór 30/09/2017 en 15/12/2017. Deze van het 1ste, 2e en 2e kwartaal 2017 respectievelijk vóór 31/03/2018 en 30/06/2018 en 30/09/2018.

Voor alle bijkomende informatie, waaronder de betrokken NACE-codes, verwijzen wij naar ons nieuwsitem van 23/12/2014.