• nl
Taalkeuze

Verhoging van de minimumovergangsuitkering

Datum: 11/05/2018

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2017 - 2018, wordt de minimumovergangsuitkering op hetzelfde niveau gebracht als het minimumoverlevingspensioen als werknemer voor een onvolledige loopbaan, met uitwerking op 1 september 2017.

Deze uitkering bedraagt jaarlijks 14.353,79 EUR.