• nl
Taalkeuze

Verhoging van de uitkeringen van 01/09/2018

Datum: 9/11/2018

Op 01/09/2018 werden de minimumpensioenen voor de zelfstandigen door overschrijding van de spilindex verhoogd:

 • Het  minimumpensioen voor een gezin stijgt naar € 18.672,57/jaar (volledige loopbaan) en € 18.542,39 (niet volledige loopbaan).
 • Het  minimumpensioen voor een overlevende echtgenoot stijgt naar € 14.743,07/jaar (volledige loopbaan) en € 14.640,28 (niet volledige loopbaan).
 • Het  minimumpensioen voor een alleenstaande stijgt naar € 14.942,76/jaar en € 14.838,59 (niet volledige loopbaan). 

De grenzen van de toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden bedragen:

https://www.easypay-group.com/global/uploads/flash/Flash5_2018/tabel_bericht_SVF.png

Vanaf het inkomstenjaar 2015 bestaat er geen inkomensgrens meer voor de gerechtigde op een rustpensioen vanaf 1 januari van het jaar waarin deze 65 jaar wordt, of voor de gerechtigde op een vervroegd rustpensioen vóór 1 januari van het jaar waarin deze 65 jaar wordt en die op de ingangsdatum van zijn eerste rustpensioen een persoonlijke beroepsloopbaan van minstens 45 kalenderjaren bewijst, ofwel uitsluitend in de regeling van de zelfstandigen, ofwel globaal in die regeling, in die van de werknemers, in die van de openbare sector en in iedere buitenlandse regeling waarop de Europese verordeningen betreffende de sociale zekerheid of een met België afgesloten overeenkomst betreffende de sociale zekerheid van toepassing is.

6 Enkel van toepassing op de echtgenoot van de gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag. 

Door overschrijding van de spilindex  werden volgende uitkeringen eveneens verhoogd:

Uitkering overbruggingsrecht (maandelijks):

 • Gerechtigde zonder gezinslast: € 1.245,23
 • Gerechtigde met gezinslast: € 1.556,05

Uitkering mantelzorg (maandelijks):

 • Volledige onderbreking: € 1.245,23
 • Gedeeltelijke onderbreking: € 622,62

Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (per dag):

 • Primaire ongeschiktheid:
  • Alleenstaande: € 47,89
  • Samenwonend: € 36,47
  • Gerechtigde met gezinslast: € 59,85
 • Invaliditeit met of zonder gelijkstelling:
  • Alleenstaande: € 47,89
  • Samenwonend: € 36,47 of € 40,78
  • Gerechtigde met gezinslast: € 59,85
  • Jaarlijkse inhaalpremie voor langdurig invaliden: € 220,82 (betaalbaar in mei)
  • Tegemoetkoming voor hulp van derden: 22,28

Uitkering moederschapsuitkering (per week):

 • Voltijdse moederschapsrust: € 484,90
 • Deeltijdse moederschapsrust: € 242,45

Alternatieve hulp (per week):

 • Adoptieuitkering: € 484,90