• nl
Taalkeuze

Versoepeling aanvraag verminderde sociale bijdragen in crisissectoren

Datum: 6/05/2016

De maatregel is, op verzoek, van toepassing op iedere zelfstandige in hoofdberoep en op iedere meewerkende echtgenoot, zoals bedoeld in artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit nr. 38, wiens onderneming tot één van de erkende crisissectoren behoort, met name de land- en tuinbouwsector en de horeca- en handelssector in regio Brussel.

De wetgeving vereist dat de zelfstandige op basis van 2 objectieve elementen ‘aannemelijk’ kan maken dat zijn inkomsten als zelfstandige gedaald zijn en zich onder één van de wettelijk bepaalde drempels bevinden. Deze bewijslast omvat twee componenten:

  1. Enerzijds dient de zelfstandige aannemelijk te maken dat zijn inkomsten als zelfstandige van het lopende jaar zullen dalen/gedaald zijn ten opzichte van zijn inkomsten van het derde voorafgaande jaar.
    Dit kan voor de zelfstandigen (als natuurlijk persoon of in vennootschap) die onderworpen zijn aan de btw, door middel van btw-aangiftes van het jaar 2013 en 2016 zijn om de inkomstendaling aan te tonen.
    Voor de zelfstandigen die een forfaitaire belastingregeling genieten, kan een attest overgemaakt worden van de koper van zijn producten (bv.: melkveehouderij) met een vergelijking van de prijzen van het jaar 2013 tegenover deze van 2016.
    Anderzijds dient hij ook aannemelijk te maken dat zijn inkomsten als zelfstandige wel degelijk onder een bepaalde wettelijke drempel zullen vallen. Voor een hoofdberoep zijn deze drempels (schaal 2016) gelijk aan 13.010,66 euro of 26.021,32 euro, andere bedragen zijn niet mogelijk.
  2. Een tweede element is dat de zelfstandige moet kunnen aantonen dat zijn sector zich in moeilijkheden bevindt.

Voor zelfstandigen die actief zijn in één van de hierboven vermelde sectoren, valt één deel van de bewijsplicht weg. Zij moeten niet meer aantonen dat hun sector in crisis verkeert wanneer deze erkend is, enkel moeten ze aannemelijk maken dat hun inkomsten als zelfstandige aan het dalen zijn.

In onze rubriek ‘documenten’ kan u het aanvraagformulier terugvinden volgens de bijdragecategorie van uw aansluiting.