• nl
Taalkeuze

Voortaan verplichte aansluiting vr aanvang van een zelfstandige activiteit

Datum: 24/06/2016

De Ministerraad heeft een tekst goedgekeurd die bepaalt dat het voortaan verplicht is om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vóór de start van een zelfstandige activiteit.

Deze beslissing kadert in het thema van fraudebestrijding, omdat bij controle door het RSVZ werd vastgesteld dat zelfstandigen die niet in regel waren telkens verklaarden dat ze van plan waren om zich in de loop van diezelfde dag aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.