• nl
Taalkeuze

Werk genoeg! Maar personeel kan ik niet betalen

Datum: 19/10/2018

Veel werkgevers blijken niet op de hoogte te zijn van de vrijstelling van de patronale basisbijdragen. Indien u beslist om uw eerste werknemer aan te werven voor 31/12/2020, betaalt u gedurende de volledige tewerkstellingsperiode van deze werknemer geen patronale basisbijdragen.

Deze maatregel heeft betrekking op werkgevers die nog nooit een werknemer hebben aangeworven of die dat al een jaar lang niet meer gedaan hebben.  Bijkomstig geldt deze maatregel voor alle werknemers die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Er zijn geen specifieke voorwaarden.

Opgelet, bepaalde categorieën van werknemers zoals studenten, leerlingen en gelegenheidsmedewerkers worden uitgesloten! Bovendien blijft u als werkgever wel enkele bijzondere bijdragen verschuldigd zoals de sectorale bijdragen en de vakantiebijdragen voor arbeiders.

Meer info?

Neem contact op met ons sociaal secretariaat SSE per e-mail via info@easypay-group.com.