• nl
Taalkeuze

Zelfstandigen krijgen sneller recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vanaf 01/01/2018 

Datum: 12/01/2018

Vanaf 1 januari 2018 hebben de zelfstandigen sneller recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Vanaf de vijftiende dag van hun arbeidsongeschiktheid kunnen zij voortaan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen. De eerste niet vergoedbare maand van arbeidsongeschiktheid, ook wel de "carenzmaand" genoemd, kort dus in tot de eerste veertien dagen van arbeidsongeschiktheid.

De ongeschiktheid moet wel sneller aangegeven worden bij de adviserend arts van uw ziekenfonds, ten laatste binnen een termijn van 14 kalenderdagen in plaats van 28 kalenderdagen.

Deze termijn gaat in op de eerste dag nadat de arbeidsongeschiktheid is begonnen.

Wie komt er in aanmerking?

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxistatuut openen recht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering via de betaling van de driemaandelijkse bijdragen.

Concreet maken zij in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak op de ziekte-uitkering die wordt aangevraagd en uitbetaald door het ziekenfonds.